Politika IMS

Politika IMS

(zahrnuje politiku kvality a bezpečnosti informací)

Prvořadou snahou společnosti SEVENOAKS, s.r.o. je být tržní, konkurenceschopnou a vysoce specializovanou organizací, mezi jejíž hlavní strategické cíle patří:

 • poskytovat profesionální služby v oblasti dodávek a správy informačních systémů (podnikové ekonomické a informační systémy), infrastruktury informačních systémů (počítačových sítí) a silno/slaboproudých systémů (elektroinstalace, EZS, EPS, apod.) v úrovni, která splňuje nebo překračuje požadavky zákazníků na jejich úroveň
 • předvídat očekávání zákazníků pravidelnými průzkumy trhu, na základě kterých jsou obměňovány, rozšiřovány a zlepšovány poskytované služby tak, aby byl zákazník maximálně spokojený
 • spolupracovat pouze s kvalitními dodavateli pro dosažení vysoké profesionality poskytovaných služeb
 • neustále zvyšovat profesní zdatnost našich pracovníků
 • účinnou prevencí a vedením zaměstnanců vytvářet pozitivní přístup ve vztahu ke:
 1. Kvalitě poskytovaného servisu (a zvyšovat tak spokojenost zákazníků)
 2. Bezpečnosti informací
 • neustále zlepšovat integrovaný systém managementu kvality a bezpečnosti informací
 • uplatňovat přiměřená a odpovídající opatření, která budou chránit naše aktiva tak, aby poskytla odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a partnerům 

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • politiku IMS ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů, programů a cílových hodnot a zpřístupnit ji všem zaměstnancům
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům (nebo pracovníků jednajícím z pověření organizace)
 • cíle a programy k naplnění politiky pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat
 • v případě neplnění cílů a programů vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů
 • zvyšovat a udržovat kvalifikaci všech pracovníků
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí IMS
 • dodržovat platná legislativní ustanovení
 • dodržovat požadavky, ke kterým se organizace zavázala (smluvně, apod.)
 • zpřístupnit politiku veřejnosti a seznamovat s ní všechny pracovníky společnosti nebo pracovníky, kteří jednají z pověření organizace

Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací IMS
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • předcházení chybám důslednou sebekontrolou

podpis rd
.............................................................

Ing. Roman Dubský
jednatel

SEVENOAKS, s.r.o,
Pod višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4 - Krč 

Design a Joomla šablonu dodalo cr8.cz